Momentum Group förvärvar industriåterförsäljaren Imatran Pultti i Finland

Media

Momentum Group förvärvar industriåterförsäljaren Imatran Pultti i Finland

Icke- regulatoriskt

TOOLS Finland Oy, ett dotterbolag inom Momentum Group-koncernen, har tecknat avtal om att förvärva 100 procent av aktierna i Imatran Pultti Oy med dotterbolaget Beranger Oy (”Imatran Pultti”). Förvärvet stärker TOOLS position som en ledande leverantör till finsk industri ytterligare. De förvärvade bolagen omsätter tillsammans cirka 5 MEUR per år med god lönsamhet och har 11 anställda. Imatran Pultti kommer att ingå i Momentum Groups affärsområde Alligo.

Imatran Pultti har två butiker i Imatra i sydöstra Finland som erbjuder personlig skyddsutrustning, verktyg, infästningar och industrikomponenter.

– Genom förvärvet av Imatran Pultti förstärker vi vår position på en viktig lokal marknad i Finland ytterligare, säger Mika Kärki, landschef för Alligo i Finland.

Tillträde beräknas ske i slutet av april 2021. Förvärvet bedöms ha en marginell positiv påverkan på Momentum Groups resultat per aktie under innevarande räkenskapsår.

Stockholm den 29 april 2021

Momentum Group AB (publ)

För ytterligare information vänligen kontakta:
Clein Ullenvik, Affärsområdeschef Alligo – telefon 070-558 84 17
Mats Karlqvist, Head of Investor Relations – telefon 070-660 31 32 / e-post mats.karlqvist@momentum.group

Denna information lämnades för offentliggörande den 29 april 2021 kl. 10:00 CEST.

 

Momentum Group är en ledande återförsäljare av industriförnödenheter och industrikomponenter, tjänster och service till professionella slutanvändare inom industri- och byggsektorerna i Norden. Koncernen omsätter cirka 9,5 miljarder SEK per år och har omkring 2 700 anställda. Momentum Group AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm sedan juni 2017. Läs mer på www.momentum.group.

Tillbaka till pressmeddelanden