Momentum Group förvärvar Lindström Groups PPE-verksamhet i Finland

Media

Momentum Group förvärvar Lindström Groups PPE-verksamhet i Finland

Publicerades

Icke- regulatoriskt

TOOLS Finland Oy, ett dotterbolag inom Momentum Group-koncernen, har idag tecknat avtal om att förvärva Lindström Groups PPE-verksamhet (Personal Protective Equipment – person­lig skyddsutrustning) i Finland. Genom förvärvet stärker TOOLS sin position som en ledande leverantör av verktyg, PPE och tillhörande tjänster till finsk industri ytterligare. Den förvärvade verksamheten omsätter cirka 6,2 MEUR per år med god lönsamhet och fem anställda. Förvärvet sker genom en inkråmsöverlåtelse.

Den förvärvade PPE-verksamheten erbjuder ett brett sortiment av produkter för personligt skydd, exempelvis handskar, fallskydd, skor, hjälmar, skyddskläder, etc. – med målet att förbättra hälsa, miljö och säkerhet på arbetsplatsen. Kunderna inkluderar företag inom industri-, bygg-, service-, detaljhandels- och transportsektorerna samt kommuner och lokala myndigheter i Finland. Produkt­erbjudandet innehåller både egna och externa varumärken. Verksamheten erbjuder såväl tjänster för lagerpåfyllnad som vanlig orderhantering.

– Den förvärvade verksamheten är väletablerad, med goda kundrelationer och engagerade medarbetare med hög kompetens inom personligt skydd, säger Ulf Lilius, VD & koncernchef för Momentum Group. Genom förvärvet kan TOOLS stärka sin servicegrad, kompetens och tillgänglighet för såväl nya som nuvarande kunder – och vi ser goda möjligheter till vidare utveckling och tillväxt.

– I samband med beslutet att avyttra vår PPE-verksamhet var det avgörande för oss att hitta en strategisk och långsiktig partner som är dedikerad att utveckla PPE-verksamheten ytter­ligare och att leverera tjänsterna till våra nuvarande och framtida kunder, säger Juha Laurio, VD & koncernchef för Lindström Group. Genom avyttringen av verksamheten till en väletable­rad aktör kommer våra kunder att kunna erbjudas fortsatt god service tillsammans med arbetskläder från Lindström samt säkerställer möjligheter till positiv utveckling för de anställda.

Tillträde beräknas ske i början på april 2019. Förvärvet bedöms ha en marginell positiv påverkan på Momentum Groups resultat per aktie under räkenskapsåret 2019/20.

Stockholm den 5 mars 2019

Momentum Group AB (publ)

För ytterligare information vänligen kontakta:
Ulf Lilius, VD & koncernchef – telefon 010-454 54 70
Mats Karlqvist, Head of Investor Relations – telefon 070-660 31 32 / e-post mats.karlqvist@momentum.group

Denna information lämnades för offentliggörande den 5 mars 2019 kl. 13:45 CET.

Momentum Group är en ledande återförsäljare av industriförnödenheter och industrikomponenter, tjänster och service till professionella slutanvändare inom industri- och byggsektorerna i Norden. Koncernen omsätter cirka 5,9 miljarder SEK per år och har omkring 1 700 anställda. Momentum Group AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm sedan juni 2017. Läs mer på www.momentum.group.

Tillbaka till pressmeddelanden