Momentum Group förvärvar Mekano – stärker positionen inom industriservice i Sverige ytterligare

Media

Momentum Group förvärvar Mekano – stärker positionen inom industriservice i Sverige ytterligare

Icke- regulatoriskt

Momentum Group har idag tecknat avtal om att förvärva 70 procent av aktierna i Mekano AB och 100 procent av aktierna i Mekano i Sävedalen AB – och stärker härigenom koncernens marknadsposition inom service och underhåll för svensk industri ytterligare. Mekano är en av Sveriges ledande leverantörer av produkter och tjänster för industriservice och kommer att ingå i Momentum Groups affärsområde Komponenter & Tjänster. De två Mekano-bolagen omsätter tillsammans cirka 145 MSEK per år med god lönsamhet och har omkring 85 medarbetare.

Mekano är en komplett leverantör av högkvalitativa produkter och servicetjänster med fokus på service och kostnadsbesparingar för industrikunder inom bland annat process-, tillverknings- och livsmedelsindustrin samt sjöfart och offentlig sektor. Mekano grundades 2010 och har sedan dess vuxit starkt och med god lönsamhet. Bolagen har tillsammans omkring 85 medarbetare och egna enheter i Helsingborg, Malmö, Perstorp och Göteborg med kunder i framförallt västra och södra Sverige.

– Efter förvärvet av de elektromekaniska serviceverkstäderna från Assemblin El (ursprungligen NEA-verkstäderna) tidigare i veckan tar vi nu ytterligare ett steg för att stärka Momentum Groups marknadsposition inom industriservice i Sverige och vi omsätter nu cirka 400 MSEK inom detta område – med god lönsamhet, säger Ulf Lilius, VD & Koncernchef för Momentum Group. Mekano är väletablerade med hög kompetens hos sina medarbetare och goda kundrelationer med industriföretag och den offentliga sektorn i södra och västra Sverige. Vi ser mycket goda möjligheter till vidare utveckling och tillväxt tillsammans med Mekano och våra andra verksamheter inom industriservice, där vi efter våra senaste förvärv nu är Sveriges ledande aktör.

Mekano kommer att fortsätta drivas som självständiga bolag inom ramen för Momentum Groups affärsområde Komponenter & Tjänster i enlighet med koncernens filosofi med decentraliserat affärsansvar.

– Med sitt tydliga fokus på starka nischföretag inom industriservice var Momentum Group ett naturligt val som ny ägare för att utveckla Mekano i framtiden, säger Ola Jönsson, Mekanos grundare och huvudägare. Morgondagens marknad kräver en förmåga och resurser för kontinuerlig utveckling, vilket Momentum Group erbjuder. Vi på Mekano ser fram emot att fortsätta vår positiva långsiktiga utveckling tillsammans med våra kunder och leverantörer – och med nya framgångsrika systerföretag och en ny stark ägare som delar både våra värderingar och mål.

Tillträde beräknas ske i mitten av februari 2021. Förvärven bedöms ha en marginell positiv påverkan på Momentum Groups resultat per aktie under innevarande räkenskapsår.

Stockholm den 3 februari 2021

Momentum Group AB (publ)

För ytterligare information vänligen kontakta:
Ulf Lilius, VD & Koncernchef – telefon 010-454 54 70
Mats Karlqvist, Head of Investor Relations – telefon 070-660 31 32 / e-post mats.karlqvist@momentum.group

Denna information lämnades för offentliggörande den 3 februari 2021 kl. 13:00 CET.

 

Momentum Group är en ledande återförsäljare av industriförnödenheter och industrikomponenter, tjänster och service till professionella slutanvändare inom industri- och byggsektorerna i Norden. Koncernen omsätter cirka 9,5 miljarder SEK per år och har omkring 2 700 anställda. Momentum Group AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm sedan juni 2017. Läs mer på www.momentum.group.

Tillbaka till pressmeddelanden
Pressmeddelande