Momentum Group förvärvar Profilmakarna i Södertälje

Media

Momentum Group förvärvar Profilmakarna i Södertälje

Icke- regulatoriskt

TriffiQ Företagsprofilering AB (”TriffiQ”), ett dotterbolag inom Momentum Group-koncernen, har idag förvärvat samtliga aktier i Profilmakarna AB i Södertälje. Genom förvärvet skapas en av de ledande aktörerna inom profilkläder, produktmedia och yrkeskläder i Stockholm och Södertälje. Profilmakarna omsätter cirka 25 MSEK per år och har åtta anställda.

Profilmakarna har sedan bolaget grundades 2001 arbetat med att stärka sina kundföre­tags varumärken med profilkläder, profilprodukter och yrkeskläder. Bolaget har en yrkesbutik och utställning i Södertälje och kunderna utgörs främst av industri- och serviceföretag. Genom samarbetet med TriffiQ kommer båda bolagens kunder att kunna erbjudas ett ännu mer komplett erbjudande för effektiv och framgångsrik företags­profilering. Profilmakarna kommer även fortsatt att vara en stark självständig aktör i enlighet med Momentum Group-koncernens filosofi med decentraliserat affärsansvar.

Tillträde sker i samband med förvärvet. Förvärvet bedöms ha en marginell påverkan på Momentum Groups resultat per aktie under innevarande räkenskapsår.

Stockholm den 10 april 2018

Momentum Group AB (publ)

För ytterligare information vänligen kontakta:
Ulf Lilius, VD & Koncernchef – telefon 010-454 54 70
Mats Karlqvist, Head of Investor Relations – telefon 070-660 31 32 / e-post mats.karlqvist@momentum.group

Denna information lämnades för offentliggörande den 10 april 2018 kl. 14:00 CET.

Momentum Group är en av de ledande återförsäljarna av industriförnödenheter och industrikomponenter, tjänster och service till professionella slutanvändare inom industri- och byggsektorerna i Norden. Koncernen omsätter cirka 5,5 miljarder SEK per år och har omkring 1 600 anställda. Momentum Group AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm sedan juni 2017. Läs mer på www.momentum.group.

Tillbaka till pressmeddelanden