Momentum Group förvärvar resterande 70 procent av Knut Sehlins Industrivaruhus i Örnsköldsvik

Media

Momentum Group förvärvar resterande 70 procent av Knut Sehlins Industrivaruhus i Örnsköldsvik

Icke- regulatoriskt

TOOLS Sverige (inom Momentum Group-koncernen) är sedan 2007 delägare med 30 procent av aktierna i Knut Sehlins Industrivaruhus AB (”Sehlins”) i Örnsköldsvik. TOOLS har idag förvärvat resterande 70 procent av aktierna i Sehlins, vilket härigenom blir ett helägt dotterbolag. Sehlins omsätter cirka 40 MSEK per år och har 14 anställda.

Sehlins är en av de ledande industriåterförsäljarna i Örnsköldsvik, en intressant och viktig marknad med ett antal framgångsrika industriföretag. Syftet med TOOLS förvärv är att fortsätta utveckla Sehlins som en helägd verksamhet med fokus på att serva nuvarande och potentiella kunder på den lokala marknaden på bästa sätt. Sehlins har varit en del av TOOLS sedan starten av kedjan 2003.

Tillträde sker i oktober 2017. Förvärvet bedöms ha en marginell påverkan på Momentum Groups resultat per aktie under innevarande räkenskapsår.

Stockholm den 18 oktober 2017

Momentum Group AB (publ)

För ytterligare information vänligen kontakta:
Ulf Lilius, VD & Koncernchef – telefon: 010-454 54 70
Mats Karlqvist, Head of Investor Relations – telefon: 070-660 31 32 / e-post: mats.karlqvist@momentum.group

Denna information lämnades för offentliggörande den 18 oktober 2017 kl. 15:00 CET.

Tillbaka till pressmeddelanden