Momentum Group förvärvar SKFs svenska spindel­serviceverksamhet

Media

Momentum Group förvärvar SKFs svenska spindel­serviceverksamhet

Icke- regulatoriskt

I syfte att stärka Momentum Groups marknadsposition inom service och underhåll för svensk industri ytterligare har dotterbolaget Rörick Elektriska Verkstad AB (”Rörick”) idag tecknat avtal om att förvärva SKFs spindelserviceverksamhet i Sverige. Den förvärvade verksamheten omsätter cirka 10 MSEK per år med god lönsamhet. Förvärvet sker genom en inkråms­överlåtelse.

Den förvärvade serviceverksamheten utför testning och underhåll av verktygsspindlar, vilka är hjärtat i verktygsmaskinen för industrin. Den nuvarande enheten inom SKF servar kunder över hela Sverige och kommer att samordnas i Röricks verksamhet i Köping, vilken genom förvärvet kan stärka sin servicegrad, kompetens och tillgänglighet för både nuvarande och nya kunder ytterligare. Förvärvet skapar härigenom goda möjligheter till vidare utveckling och tillväxt.

Tillträde beräknas ske i mitten av november 2020. Förvärvet bedöms ha en marginellt positiv påverkan på Momentum Groups resultat per aktie under innevarande räkenskapsår.

Stockholm den 23 september 2020

Momentum Group AB (publ)

För ytterligare information vänligen kontakta:
Ulf Lilius, VD & Koncernchef – telefon 010-454 54 70
Mats Karlqvist, Head of Investor Relations – telefon 070-660 31 32 / e-post mats.karlqvist@momentum.group

Denna information lämnades för offentliggörande den 23 september 2020 kl. 10:00 CEST.

Momentum Group är en ledande återförsäljare av industriförnödenheter och industrikomponenter, tjänster och service till professionella slutanvändare inom industri- och byggsektorerna i Norden. Koncernen omsätter cirka 9,5 miljarder SEK per år och har omkring 2 700 anställda. Momentum Group AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm sedan juni 2017. Läs mer på www.momentum.group.

Tillbaka till pressmeddelanden