Momentum Group förvärvar TriffiQ Företagsprofilering

Media

Momentum Group förvärvar TriffiQ Företagsprofilering

Icke- regulatoriskt

Momentum Group AB (publ) har tecknat avtal om att förvärva 70 procent av aktierna i TriffiQ Företagsprofilering AB (”TriffiQ”). TriffiQ är en av de ledande återförsäljarna av arbetskläder och arbetsskor i Stockholm. TriffiQ omsätter cirka 70 MSEK per år med god lönsamhet och har ett 20-tal anställda.

TriffiQ är en av Stockholms största återförsäljare inom arbetskläder, arbetsskor och profil­kläder med hög kompetens inom företagsprofilering. TriffiQ har en yrkesbutik och utställning i Stockholm, och en betydande andel av försäljningen sker via kundunika webbshoppar för industri- och serviceföretag samt offentlig förvaltning.

– TriffiQ är ett väletablerat företag med hög kompetens hos sina medarbetare och har goda kundrelationer med industriföretag och den offentliga sektorn i Stockholm. Förvärvet ligger helt i linje med strategin för Momentum Group där våra bolag söker starka positioner på lönsamma nischmarknader med konkurrenskraftiga lokala och digitala försäljningskanaler. Vi ser mycket goda möjligheter till vidare utveckling och tillväxt för TriffiQ som en del av Momentum Group, säger Ulf Lilius, VD & Koncernchef för Momentum Group.

TriffiQ kommer att fortsätta drivas som ett självständigt nischbolag i enlighet med Momentum Group-koncernens filosofi med decentraliserat affärsansvar.

– Med sitt tydliga fokus på starka nischföretag var Momentum Group ett naturligt val som ny ägare för att utveckla TriffiQ i framtiden. Morgondagens marknad kräver en förmåga och resurser för kontinuerlig utveckling, vilket Momentum Group erbjuder. Vi på TriffiQ ser fram emot att fortsätta vår positiva långsiktiga utveckling tillsammans med våra kunder och leverantörer – och med en ny stark ägare som delar både våra värderingar och mål, säger Tommy Hedlund, VD och ägare i TriffiQ Företagsprofilering.

Tillträde beräknas ske i slutet av augusti 2017. Förvärvet bedöms ha en marginellt positiv påverkan på Momentum Groups resultat per aktie under innevarande räkenskapsår.

Stockholm den 6 juli 2017

Momentum Group AB (publ)

För ytterligare information vänligen kontakta:
Ulf Lilius, VD & Koncernchef – telefon 010-454 54 70
Mats Karlqvist, Head of Investor Relations – telefon 070-660 31 32

Denna information lämnades för offentliggörande den 6 juli 2017 kl. 08:00 CET.

Momentum Group är en av de ledande återförsäljarna av industriförnödenheter och industrikomponenter, tjänster och service till professionella slutanvändare inom industri- och byggsektorerna i Norden. Koncernen omsätter cirka 5,5 mil­jarder SEK per år och har omkring 1 600 anställda. Momentum Group AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm sedan juni 2017. Läs mer på www.momentum.group.

Tillbaka till pressmeddelanden
Pressmeddelande