Momentum Group går vidare med förberedelserna för en särnotering av affärsområdet Komponenter & Tjänster på Nasdaq Stockholm

Media

Momentum Group går vidare med förberedelserna för en särnotering av affärsområdet Komponenter & Tjänster på Nasdaq Stockholm

Regulatoriskt

Styrelsen i Momentum Group AB (publ) har beslutat att påbörja arbetet för att förbereda en särnotering av det nuvarande affärsområdet, tillika rörelsesegmentet, Komponenter & Tjänster på Nasdaq Stockholm. Särnoteringen kommer att ske genom en utdelning av aktierna i det nuvarande dotterbolaget Momentum Group Komponenter & Tjänster AB till aktieägarna i Momentum Group AB. Ambitionen är att genomföra noteringen under första halvåret 2022.

Momentum Group-koncernen består idag av två starka och operativt fristående affärsområden med egna fokusområden och dedikerade ledningar. I syfte att förstärka respektive affärsområdes förutsättningar för att uppnå sina ambitioner på bästa sätt och härigenom skapa ökat aktieägarvärde har styrelsen nu gett koncernens företags­ledning i uppdrag att fortsätta arbetet med den uppdelning av koncernens verksamhet i två självständiga bolag som tidigare informerats om.

”Som två självständiga börsnoterade bolag kan dagens två affärsområden inom Momentum Group fortsätta sina respektive resor i högt tempo där Komponenter & Tjänster fortsätter arbetet med en förvärvsdriven tillväxt och Alligo med att utvinna synergier och skalfördelar i samordningen av TOOLS och Swedol”, säger Johan Sjö, styrelseordförande i Momentum Group. ”Detta kommer att gynna tillväxt och lönsamhet i båda verksamheterna samt skapa nya möjligheter till intressanta förvärv och att tydligare lyfta fram de värden som skapas i respektive bolag.”

Som en följd av beslutet om förberedelser för en särnotering av affärsområdet har en styrelse i dotterbolaget Momentum Group Komponenter & Tjänster AB utsetts bestående av Johan Sjö, Stefan Hedelius, Gunilla Spongh, Ylva Ersvik och Anders Claeson med Johan Sjö som ordförande.

Styrelsen har för avsikt att, till en extra bolagsstämma inför delningen, även föreslå att byta bolagets nuvarande namn från Momentum Group AB till Alligo, då avsikten är att affärsområdet Komponenter & Tjänster ska noteras under namnet Momentum Group.

Stockholm den 15 september 2021

Momentum Group AB (publ)

För ytterligare information vänligen kontakta:
Ulf Lilius, VD & Koncernchef – telefon 010-454 54 70
Niklas Enmark, CFO – telefon 070-393 66 73 / e-post niklas.enmark@momentum.group

Denna information är sådan som Momentum Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s Marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg för offentliggörande den 15 september kl. 12:10 CEST.

 

Momentum Group är en ledande återförsäljare av industriförnödenheter och industrikomponenter, tjänster och service till professionella slutanvändare inom industri- och byggsektorerna i Norden. Koncernen omsätter cirka 9,5 miljarder SEK per år och har omkring 2 700 anställda. Momentum Group AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm sedan juni 2017. Läs mer på www.momentum.group.

Tillbaka till pressmeddelanden