Momentum Group offentliggör årsredovisning 2017/18

Media

Momentum Group offentliggör årsredovisning 2017/18

Regulatoriskt

Momentum Group publicerar idag sin årsredovisning för räkenskapsåret 2017/18 på bolagets webbplats.

Årsredovisningen finns tillgänglig på www.momentum.group/investor-relations/rapporter där den kan laddas ner som PDF på svenska och engelska.

– För Momentum Group har detta första räkenskapsår som självständigt börsbolag varit händelserikt, visat på en positiv utveckling och vi har tagit många viktiga steg i förbätt­ringsresan för hållbar lönsamhet, skriver Ulf Lilius, VD & Koncernchef, i Momentum Groups årsredovisning 2017/18. Vi kommer att fortsätta på den inslagna vägen, där resultattillväxt tillsammans med minskad rörelsekapitalbindning står högt på agendan för ökad lönsamhet. Kundnärhet och anpassning av erbjudande, logistik och försäljnings­kanaler, såväl lokala som digitala, samt förvärv av framgångsrika nischbolag är det som ska fortsätta göra oss ”bättre än igår”.

Stockholm den 27 juni 2018

Momentum Group AB (publ)

För ytterligare information vänligen kontakta:
Mats Karlqvist, Head of Investor Relations – telefon 070-660 31 32 / e-post mats.karlqvist@momentum.group

Denna information är sådan som Momentum Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 juni 2018 kl. 12:30 CET.

Momentum Group är en av de ledande återförsäljarna av industriförnödenheter och industrikomponenter, tjänster och service till professionella slutanvändare inom industri- och byggsektorerna i Norden. Koncernen omsätter cirka 5,6 miljarder SEK per år och har omkring 1 600 anställda. Momentum Group AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm sedan juni 2017. Läs mer på www.momentum.group.

Tillbaka till pressmeddelanden