Momentum Group stärker erbjudandet inom digitaliserat underhåll för nordisk industri – förvärvar Intertechna i Hammarö

Media

Momentum Group stärker erbjudandet inom digitaliserat underhåll för nordisk industri – förvärvar Intertechna i Hammarö

Icke- regulatoriskt

Momentum Group har idag tecknat avtal om att förvärva 100 procent av aktierna i Intertechna AB (”Intertechna”). Intertechna är en kompetensaktör inom digitaliserat underhåll för industrin och genom förvärvet stärker Momentum Group sin position som den ledande leverantören av industrikomponenter och tillhörande tjänster till svensk industri ytterligare. Intertechna omsätter cirka 25 MSEK per år och har 8 medarbetare. Tillträde beräknas ske den 1 oktober 2021.

Intertechna är sedan slutet av 1980-talet en av de ledande aktörerna i Sverige inom digitaliserat underhåll för industriell produktion, bland annat till kunder inom papper- och massa- samt fordonsindustrin. Bolaget tillhandahåller system och tjänster för drift och underhåll samt mätning och kalibrering. Verksamheten har med tiden utvecklats till att även innefatta installation och support av mjukvara inom området. Bolaget har ett eget ackrediterat kalibreringslaboratorium såväl som elektronikverkstad.

– Vi tar nu ytterligare ett spännande steg i vår tillväxtstrategi för koncernens affärsområde Komponenter & Tjänster tillsammans med Intertechna. Intertechna är ett väletablerat företag med starka kundrelationer till svensk industri och engagerade medarbetare med hög kompetens, säger Ulf Lilius, VD och Koncernchef för Momentum Group. Genom förvärvet stärker vi vårt erbjudande inom utveckling och digitalisering av produktion och underhåll. Intertechna tillför spetskompetens och vi ser goda möjligheter till vidare utveckling, tillväxt och förvärv inom digitaliserat underhåll för nordisk industri.

Intertechna kommer att fortsätta drivas som ett självständigt dotterbolag och kompetenscenter under nuvarande ledning inom ramen för Momentum Groups affärsområde Komponenter & Tjänster i enlighet med koncernens filosofi med decentraliserat affärsansvar.

– Morgondagens marknad kräver en förmåga och resurser för kontinuerlig utveckling, vilket Momentum Group erbjuder, säger Mats Warnqvist från ägarfamiljen till Intertechna. Vi ser fram emot att Intertechna kan fortsätta sin positiva utveckling inom digitaliserat underhåll tillsammans med dess kunder och leverantörer – och med nya framgångsrika systerföretag och en ny stark ägare som delar både våra värderingar och mål.

Tillträde beräknas ske den 1 oktober 2021. Förvärvet bedöms ha en marginell positiv påverkan på Momentum Groups resultat per aktie under innevarande räkenskapsår.

Stockholm den 31 augusti 2021

Momentum Group AB (publ)

För ytterligare information vänligen kontakta:
Ulf Lilius, VD & Koncernchef – telefon 010-454 54 70

 

Denna information lämnades för offentliggörande den 31 augusti 2021 kl. 14:20 CET.

Momentum Group är en ledande återförsäljare av industriförnödenheter och industrikomponenter, tjänster och service till professionella slutanvändare inom industri- och byggsektorerna i Norden. Koncernen omsätter cirka 9,5 miljarder SEK per år och har omkring 2 700 anställda. Momentum Group AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm sedan juni 2017. Läs mer på  www.momentum.group.

 

Tillbaka till pressmeddelanden