Momentum Group stärker erbjudandet inom pneumatik­lösningar för svensk industri– förvärvar Öbergs i Karlstad

Media

Momentum Group stärker erbjudandet inom pneumatik­lösningar för svensk industri– förvärvar Öbergs i Karlstad

Icke- regulatoriskt

Momentum Group har idag tecknat avtal om att förvärva 100 procent av aktierna i Öbergs i Karlstad AB (”Öbergs”). Öbergs är en marknadsledande kompetensaktör inom pneumatik i Sverige och genom förvärvet stärker Momentum Group sin position som den ledande leverantören av industrikomponenter och tillhörande tjänster till svensk industri ytterligare. Öbergs omsätter cirka 50 MSEK per år med god lönsamhet och har 12 medarbetare. Tillträde sker idag den 5 februari 2021.

Öbergs är sedan slutet av 1980-talet en av de ledande aktörerna i Sverige inom pneumatik­lösningar för industriell produktion, bland annat inom papper- & massa- och fordonsindustrin. Bolaget tillhandahåller högkvalitativa produkter och tjänster inom pneumatik, processventiler och mätinstrument samt erbjuder montage, rådgivning, utbildning och service.

– Vi tar nu ytterligare ett spännande steg i Momentum Groups tillväxtstrategi för koncernens affärsområde Komponenter & Tjänster tillsammans med Öbergs – ett väletablerat företag med starka kundrelationer till svensk industri och engagerade medarbetare med hög kompetens, säger Ulf Lilius, VD & Koncernchef för Momentum Group. Genom förvärvet kan vi stärka vår servicegrad, kompetens och tillgänglighet för både nuvarande och nya kunder ytterligare – och vi ser goda möjligheter till vidare utveckling, tillväxt och förvärv inom pneumatikområdet för nordisk industri.

Öbergs kommer att fortsätta drivas som ett självständigt dotterbolag och kompetenscenter under nuvarande ledning inom ramen för Momentum Groups affärsområde Komponenter & Tjänster i enlighet med koncernens filosofi med decentraliserat affärsansvar.

– Morgondagens marknad kräver en förmåga och resurser för kontinuerlig utveckling, vilket Momentum Group erbjuder, säger Anders Öberg, grundare och ägare till Öbergs. Vi på Öbergs ser fram emot att fortsätta vår positiva långsiktiga utveckling inom pneumatik- och ventilområdet tillsammans med våra kunder och leverantörer – och med nya framgångsrika systerföretag och en ny stark ägare som delar både våra värderingar och mål.

Tillträde sker idag den 5 februari 2021. Förvärvet bedöms ha en marginell positiv påverkan på Momentum Groups resultat per aktie under innevarande räkenskapsår.

Stockholm den 5 februari 2021

Momentum Group AB (publ)

För ytterligare information vänligen kontakta:
Ulf Lilius, VD & Koncernchef – telefon 010-454 54 70
Mats Karlqvist, Head of Investor Relations – telefon 070-660 31 32 / e-post mats.karlqvist@momentum.group

Denna information lämnades för offentliggörande den 5 februari 2021 kl. 08:00 CET.
 

Momentum Group är en ledande återförsäljare av industriförnödenheter och industrikomponenter, tjänster och service till professionella slutanvändare inom industri- och byggsektorerna i Norden. Koncernen omsätter cirka 9,5 miljarder SEK per år och har omkring 2 700 anställda. Momentum Group AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm sedan juni 2017. Läs mer på www.momentum.group.

 

Tillbaka till pressmeddelanden
Pressmeddelande