Momentum Groups bokslutskommuniké 2016/17

Media

Momentum Groups bokslutskommuniké 2016/17

Publicerades

Icke- regulatoriskt

Med anledning av att styrelsen i B&B TOOLS AB (publ) har beslutat att föreslå att en extra bolagsstämma i B&B TOOLS den 14 juni 2017 fattar beslut om att dela ut aktierna i dotterbolaget Momentum Group AB till aktieägarna i B&B TOOLS, vilket offentliggjorts genom ett pressmeddelande den 22 maj 2017, har Momentum Group upprättat en egen bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2016/17. Bokslutskommunikén har upprättats på frivillig basis och offentliggörs för att ge kompletterande finansiell information till aktieägarna.

Med anledning av att styrelsen i B&B TOOLS AB (publ) har beslutat att föreslå att en extra bolagsstämma i B&B TOOLS den 14 juni 2017 fattar beslut om att dela ut aktierna i dotterbolaget Momentum Group AB till aktieägarna i B&B TOOLS, vilket offentliggjorts genom ett pressmeddelande den 22 maj 2017, har Momentum Group upprättat en egen bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2016/17. Bokslutskommunikén har upprättats på frivillig basis och offentliggörs för att ge kompletterande finansiell information till aktieägarna.

Bilaga: Momentum Groups bokslutskommuniké 2016/17. 

Kapitalmarknadsdag den 7 juni 2017

Som ett ytterligare led i processen inför den planerade utdelningen av Momentum Group till aktieägarna i B&B TOOLS inbjuds investerare, analytiker och media till en kapitalmarknadsdag på onsdagen den 7 juni 2017 i Stockholm. Syftet är framförallt att presentera Momentum Group inför en separat notering på Nasdaq Stockholm, men även den kvarvarande verksamheten inom B&B TOOLS efter uppdelningen av koncernen* kommer att presenteras. Presentationen kommer att hållas på svenska.
* I anslutning till uppdelningen av koncernen avser B&B TOOLS att byta namn till Bergman & Beving.

TID: Onsdag den 7 juni 2017 kl. 08:30-12:00.
PLATS: GT30 Meetings (konferensrum: Bond), Grev Turegatan 30, Stockholm.
ANMÄLAN: Vänligen anmäl er via e-post till mats.karlqvist@bbtools.com eller på
010-454 77 00 senast den 2 juni 2017 kl. 12:00.

Det går även att följa kapitalmarknadsdagen via webben. Webbsändning och
presentationsmaterial kommer att finnas tillgängliga på B&B TOOLS hemsida efter
arrangemanget. Länk till webbsändning: https://bbtools.creo.se/170601 .

Stockholm den 23 maj 2017

B&B TOOLS AB (publ)

För ytterligare information kontakta:
Ulf Lilius, VD & Koncernchef, B&B TOOLS AB, telefon 010-454 77 00
Mats Karlqvist, Ansvarig – Investor Relations, B&B TOOLS AB, telefon 070-660 31 32
Informationen lämnades för offentliggörande den 23 maj 2017 kl. 10:35 CET

Tillbaka till pressmeddelanden