Nordstjernan har begärt konvertering av A-aktier till B-aktier i Alligo som ett led i förberedelserna för en särnotering av Momentum Group

Media

Nordstjernan har begärt konvertering av A-aktier till B-aktier i Alligo som ett led i förberedelserna för en särnotering av Momentum Group

Icke- regulatoriskt

Som ett led i förberedelserna för en särnotering av Momentum Group AB, som utgör affärsområdet Komponenter & Tjänster i Alligo AB (publ) (”Alligo” eller ”Bolaget”), har Nordstjernan AB (”Nordstjernan”) idag begärt konvertering av 498 363 A-aktier i Alligo till motsvarande antal B-aktier. Konverteringen sker i enlighet med omvandlingsförbehållet i Alligos bolagsordning.

Särnoteringen av Momentum Group AB avses genomföras genom en utdelning av Alligos samtliga aktier i Momentum Group AB. Utdelningen av aktier i Momentum Group AB avses ske i enlighet med de så kallade Lex Asea-reglerna, varvid en av förutsättningarna för att Lex Asea-reglerna ska bli tillämpliga är att Alligo inte ingår i samma koncern som Nordstjernan vid tidpunkten för utdelningen av aktierna i Momentum Group AB. Således får Nordstjernan inte inneha mer än 50 procent av röstetalet i Alligo eftersom Alligo då är ett dotterbolag till Nordstjernan och därmed i samma koncern.

Konverteringen kommer att lämnas in för registrering hos Bolagsverket och gäller från det att de nya antalet A-aktier respektive B-aktier förts in i Bolagets aktiebok hos Euroclear Sweden AB efter att registreringen genomförts. Efter konverteringen kommer Nordstjernan inneha 213 A-aktier och 27 776 641 B-aktier, motsvarande 55,02 procent av aktierna och 49,99 procent av rösterna i Alligo.[1]

För ytterligare information vänligen kontakta:
Clein Ullenvik, VD & Koncernchef
Tel +46 8 712 00 00

clein.ullenvik@alligo.com

Alligo är en ledande återförsäljare av industriförnödenheter och industrikomponenter samt tjänster och service till professionella slutanvändare inom industri- och byggsektorerna i Norden. Koncernen omsätter cirka 9,5 miljarder SEK per år och har omkring 2 700 anställda. Alligo AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm sedan juni 2017. Läs mer på www.alligo.com.

[1] Beräknat på antal aktier och röster i Alligo exklusive av Alligo återköpta 425 300 B-aktier.

Tillbaka till pressmeddelanden