Styrelsen i Momentum Group utreder möjligheterna för en eventuell uppdelning av koncernen i två separata börsbolag

Media

Styrelsen i Momentum Group utreder möjligheterna för en eventuell uppdelning av koncernen i två separata börsbolag

Publicerades

Regulatoriskt

Styrelsen i Momentum Group AB (publ) har beslutat att ge i uppdrag åt koncernens företagsledning att utreda möjligheterna och förutsättningarna för en eventuell uppdelning av koncernen i två separata börsnoterade bolag. Syftet är att skapa ökat aktieägarvärde på såväl kort som lång sikt genom ökat fokus. Ytterligare information om resultatet av detta uppdrag kommer att lämnas av styrelsen under räkenskapsåret.

Momentum Group-koncernen består idag av två starka och operativt fristående affärsområden med egna fokusområden och dedikerade ledningar. Genom förvärvet av Swedol våren 2020 inom affärs­område Verktyg, Förnödenheter, Arbetskläder & Skydd skapades en ännu starkare partner för kunderna i Norden. Integrationen mellan Swedol och TOOLS för att utvinna identifierade synergier och skalfördelar har under det gångna året inletts enligt plan, trots de utmaningar som Covid-19 pandemin medfört, och ambitionen är att uppnå en EBITA-marginal för den samlade verksamheten om 10 procent till slutet av 2023. Parallellt har affärsområde Komponenter & Tjänster inlett arbetet för en förvärvsdriven tillväxt genom ett antal företagsförvärv inom industrikomponenter och industriservice för att stärka kunderbjudandet och marknadspositionerna med fortsatt god lönsamhet.

I syfte att förstärka respektive affärsområdes förutsättningar för att uppnå sina ambitioner på bästa sätt och härigenom skapa ökat aktieägarvärde har styrelsen nu gett koncernens företags­ledning i uppdrag att utreda möjligheterna och förutsättningarna för en eventuell uppdelning av koncernen i två separata börsnoterade bolag. Ytterligare information om resultatet av detta uppdrag kommer att lämnas av styrelsen under räkenskapsåret.

Stockholm den 9 april 2021

Momentum Group AB (publ)

För ytterligare information vänligen kontakta:
Ulf Lilius, VD & Koncernchef – telefon 010-454 54 70
Mats Karlqvist, Head of Investor Relations – telefon 070-660 31 32 / e-post mats.karlqvist@momentum.group

Denna information är sådan som Momentum Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EUs Marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg för offentliggörande den 9 april 2021 kl. 08:00 CEST.

 

Momentum Group är en ledande återförsäljare av industriförnödenheter och industrikomponenter, tjänster och service till professionella slutanvändare inom industri- och byggsektorerna i Norden. Koncernen omsätter cirka 9,5 miljarder SEK per år och har omkring 2 700 anställda. Momentum Group AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm sedan juni 2017. Läs mer på www.momentum.group.

Tillbaka till pressmeddelanden