Valberedningens förslag till styrelse i Momentum Group

Media

Valberedningens förslag till styrelse i Momentum Group

Publicerades

Icke- regulatoriskt

Momentum Group ABs årsstämma 2019 äger rum torsdagen den 29 augusti 2019 kl. 16:00 på IVAs Konferenscenter, Grev Turegatan 16 i Stockholm. Inför årsstämman har valberedningen beslutat föreslå omval av styrelseledamöterna Charlotte Hansson, Stefan Hedelius och Gunilla Spongh samt nyval av Johan Sjö och Göran Näsholm. Till styrelsens ordförande föreslås nyval av Johan Sjö. Nuvarande styrelseledamot Fredrik Börjesson och styrelseordförande Jörgen Wigh har avböjt omval.

Johan Sjö är född 1967 och civilekonom. Johan Sjö har tidigare varit VD & koncernchef för Addtech AB och är idag styrelseordförande i AddLife AB, Bergman & Beving AB och OptiGroup AB samt styrelseledamot i Addtech AB, Bufab AB och Camfil AB.

Göran Näsholm är född 1955 och maskiningenjör & civilekonom. Göran Näsholm har tidigare varit VD & koncernchef för Ahlsell AB och är idag bland annat styrelseordförande i Malef Holding AB samt styrelseledamot i Clas Ohlson AB, Martin & Servera AB och Pegroco Invest AB.

En presentation av styrelsens nuvarande ledamöter finns på Momentum Groups webbplats.

Valberedningens övriga förslag kommer att offentliggöras i samband med kallelsen till årsstämman 2019. Valberedningen i Momentum Group AB består av Marianne Flink (utsedd av Swedbank Robur Fonder), Lilian Fossum Biner (utsedd av Handelsbanken Fonder), Tom Hedelius, Tobias Lönnevall (utsedd av Nordstjernan) samt styrelsens ordförande Jörgen Wigh.

Stockholm den 28 maj 2019

Momentum Group AB (publ)


För ytterligare information vänligen kontakta:
Tobias Lönnevall, Valberedningens ordförande – telefon 08-788 50 14

Denna information lämnades för offentliggörande den 28 maj 2019 kl. 08:00 CET.


Momentum Group är en ledande återförsäljare av industriförnödenheter och industrikomponenter, tjänster och service till professionella slutanvändare inom industri- och byggsektorerna i Norden. Koncernen omsätter cirka 6 miljarder SEK per år och har omkring 1 600 anställda. Momentum Group AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm sedan juni 2017.
Läs mer på www.momentum.group.

Tillbaka till pressmeddelanden