Angelica Dahlman  … om engagemang
TEXT: Anna-Karin Storwall FOTO: Tora Sirén

Angelica Dahlman … om engagemang

May 27, 2024

Gillar du en butik men kan inte riktigt sätta fingret på varför? Då kan Angelica Dahlman ha varit framme. Hon jobbar nämligen med ditt undermedvetna.

Jag jobbar med det omedvetna hos människor. Det du som kund uppfattar, men inte vet att du påverkas av. Genom att organisera, exponera och kommunicera en produkt på en försäljningsyta kan jag skapa engagemang som leder till försäljning.

Angelica Dahlman är visual merchandiser (VM) på Alligo. När du är i en butik där inredningen känns inbjudande och upplägget logiskt. Där du känner igen dig och gärna vill hänga kvar en stund extra. Då är det antagligen någon som Angelica som varit framme.

Hon är en av tre i Nordic Retail Concept-teamet. Tillsammans med andra relevanta avdelningar inom Alligo, sätter de grunden för hur butikskonceptet ser ut och fungerar i butikerna. Angelicas roll är bland annat att utveckla principer och direktiv för hur och varför Alligo exponerar varor i butik. En viktig pusselbit är att sprida kunskap om hur varuexponering påverkar kundens beteende. Det gör hon bland annat genom utbildningar för både butikspersonal och ledare inom säljorganisationen – och för andra som på ett eller annat sätt arbetar med Alligos butikserbjudande.

Visual merchandising är ett viktigt redskap för försäljningen, men också för att göra kunden nöjd med sitt beslut.

– När du vägleder någon att fatta det köpbeslut som passar kunden bäst, då har du inte bara fått till en försäljning, utan en nöjd kund som kommer tillbaka.

Hon kom till Alligo från den globala jätten Nike för tre år sedan. Uppdraget är att skapa en standard och ett gemensamt koncept för alla Swedol- och TOOLS-butiker i Norden. Ett jobb för någon som är kreativ, pedagogisk och engagerad.

– Engagemang upplever jag som något av det viktigaste i mitt arbete. Den inställning jag har speglas alltid tillbaka till mig. Går jag in och är engagerad, så är det vad jag får tillbaka.

Visual merchandising må ha kunder som främsta målgrupp och försäljning som yppersta mål, men det är också viktigt för medarbetarna.

– Det är medarbetarna i våra butiker som kan våra lokala kunders behov bäst och därför finns det en enorm potential. När vi alla samarbetar skapar vi en förståelse för vilka möjligheter vi har till att formge effektivare butiker.

– Det är också oerhört viktigt när vi rekryterar ny personal, att vi ger alla samma förutsättningar och riktlinjer att jobba med i butiksmiljön. Vi har satt en grund som alla lätt ska kunna ha tillgång till. Rutiner och mallar som gör att medarbetarna i våra butiker inte ska behöva uppfinna hjulet själva.

Engagemang upplever jag som något av det viktigaste i mitt arbete.