Stories

Hållbarhet

"Det här är affärskritiskt"

Text: Peter Willebrand
Foto: Kegen Lorentzon
December 19, 2022

Tänk hållbarhet i allt du gör. Hjälp kunden att göra klimatsmarta val och ställ krav på leverantörerna där potentialen är som störst. Clein Ullenvik sätter likhetstecken mellan hållbarhet och affärsnytta. – Bäst av allt är att vi själva äger frågan. Det är upp till oss vad vi vill åstadkomma.

Ett långsiktigt arbete för en bättre värld – och ett strikt affärskritiskt verktyg. Så sammanfattar vd Clein Ullenvik den ”krassa verklighet” som sätter ramarna för Alligos nuvarande och framtida hållbarhetsarbete.

– Ytterst handlar det förstås om företagets överlevnad och allt vad vi sysslar med. Vi ska få företag att fungera – det är vår mission. Vi själva började tidigt driva hållbarhetsfrågan och har genom åren även fått stå som exempel för andra. Det finns ett starkt stöd från både styrelsen och huvudägare att vi ska fortsätta på den vägen, säger han.

DET HAR SNARAST handlat om greenhushing, att vi inte tillräckligt tydligt talat om vad vi sysslar med inom t.ex. miljöområde

– Det finns en ärlighet i vårt DNA som ibland kommer fram i upphandlingar, när vi till exempel påpekar att vissa krav i praktiken inte går att genomföra med dagens kunskapsläge. Samtidigt tillstår han att det skett ett paradigmskifte i synen på hållbarhet som nu slår igenom brett i hela branschen.

– Många av våra konkurrenter har släppt jättefina hållbarhetsrapporter, vilket är en signal om att vi själva måste steppa upp och bli ännu bättre på att kommunicera vad vi gör.

OM AGENDA 2030

2015 antog FN:s generalförsamling en resolution med 17 globala mål för en bättre värld: Agenda 2030 för hållbar utveckling. Hållbarhet består av tre delar: ekonomisk hållbarhet, social hållbarhet och miljömässig hållbarhet. Inget mål kan nås på bekostnad av ett annat. Det krävs framgång inom alla områden för att nå målen.

CLEIN ULLENVIK BETONAR att ett stort fokus i Alligos hållbarhetsarbete ligger i leverantörsledet – uppströms – i värdekedjan.

– Med den verksamhet vi bedriver är vår största påverkan inte vad vi själva gör utan i leverantörsledet. Där finns den absolut största delen av vår potential inom hållbarhet, och där kan vi göra störst skillnad på riktigt.

I den andra änden – nedströms – finns mötet med kunderna. Där kommer mycket att handla om kommunikation och rådgivning.

– Vi måste helt enkelt bli bättre på att hjälpa kunderna att göra mer hållbara val.

ENLIGT ULLENVIK KAN hållbarhetsfaktorn ge ett bra slagläge. Det kan ge nya affärer, oavsett konjuktur.

– Våra egna varumärken ligger kvalitetsmässigt i topp och vi har ett slagkraftigt erbjudande prismässigt. När vi adderar hållbarhetsargumentet blir det svårslaget. Därför måste vi ha de bitarna på plats, och kunna koppla hållbarhet till våra varumärken.

– En stor del av marknaden består också av offentliga aktörer som inte är lika konjunkturkänsliga. Många av dem är dessutom drivande bakom kraven på hållbarhet. Staten ska vara en föregångare, vilket så klart sporrar vårt arbete inom hållbarhetsområdet. Bakom våra egna produkter inom kläder och skydd ligger ett gediget arbete för att uppfylla alla standarder och kundkrav.

Hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov

– Gro Harlem Brundtland, FN:s världskommission för miljö och utveckling, 1987

Hållbarhet är affärsnytta som ska genomsyra allt vad vi gör.

Clein Ullenvik Johansson, VD Alligo