Momentum Group offentliggör sin Årsredovisning 2020

Publicerades 07 april 2021, 13:30


Momentum Group publicerar idag sin årsredovisning för det förkortade räkenskapsåret 2020 (9 månader)* på bolagets webbplats.

Årsredovisningen finns tillgänglig på www.momentum.group/investor-relations/rapporter där den kan laddas ner som PDF på svenska och engelska.

– Momentum Groups räkenskapsår 2020 präglades av Covid-19 pandemin som för alla företag och samhällen i stort runt om i världen – samtidigt som koncernen tillträdde sitt hittills största förvärv när Swedol blev en del av Momentum Group, skriver Ulf Lilius, VD & koncernchef, i Momentum Groups årsredovisning 2020. Koncernens verksamheter har kontinuerligt vidtagit åtgärder för att säkerställa såväl säkerheten för medarbetare och kunder som en stabil försäljnings- och resultat­utveckling. Parallellt har integrationsarbetet mellan TOOLS och Swedol inletts enligt plan, trots de utmaningar som pandemin medfört. Vår koncernstruktur med två operativt fristående affärsområden skapar samtidigt nya intressanta möjligheter för framtiden.

*   Årsstämman i Momentum Group AB i slutet av augusti 2020 fattade beslut om att ändra räkenskapsår till kalenderår varför räkenskapsåret 2020 endast omfattar 9 månader (1 april-31 december 2020).

Stockholm den 7 april 2021

Momentum Group AB (publ)

För ytterligare information vänligen kontakta:
Mats Karlqvist, Head of Investor Relations – telefon 070-660 31 32 / e-post mats.karlqvist@momentum.group

Denna information är sådan som Momentum Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 april 2021 kl. 13:30 CEST.

 

Momentum Group är en ledande återförsäljare av industriförnödenheter och industrikomponenter, tjänster och service till professionella slutanvändare inom industri- och byggsektorerna i Norden. Koncernen omsätter cirka 9,5 miljarder SEK per år och har omkring 2 700 anställda. Momentum Group AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm sedan juni 2017. Läs mer på www.momentum.group.
 

Momentum Group Årsredovisning 2020 Ladda ner
210407 MMGR PR Årsredovisningen 2020 Sv Ladda ner
Gå till våra rapporter