Alligo publicerar års- och hållbarhetsrapport 2021

Media

Alligo publicerar års- och hållbarhetsrapport 2021

Publicerades

Regulatoriskt

Alligo publicerar idag sin års- och hållbarhetsredovisning för räkenskapsåret 2021 på bolagets webbplats.

Årsredovisningen finns tillgänglig på svenska på bolagets hemsida www.alligo.com/finansiell-information/rapporter-presentationer/ där den kan laddas ner som PDF och i European Single Electronic Format (ESEF). En engelsk översättning av årsredovisningen beräknas finnas tillgänglig på hemsidan under vecka 14.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Clein Ullenvik, VD & Koncernchef
eller:
Irene Wisenborn Bellander, CFO
Tel +46 8 712 00 00
ir@alligo.com

Denna information är sådan som Alligo AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 mars 2022 kl. 09:00 CET.

Alligo är en ledande återförsäljare av industriförnödenheter och industrikomponenter samt tjänster och service till professionella slutanvändare inom industri- och byggsektorerna i Norden. Koncernen omsätter cirka 10 miljarder SEK per år och har omkring 2 700 anställda. Alligo AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm sedan juni 2017. Läs mer på www.alligo.com

Tillbaka till pressmeddelanden