Momentum Group offentliggör Årsredovisning 2018/19

Media

Momentum Group offentliggör Årsredovisning 2018/19

Publicerades

Regulatoriskt

Momentum Group publicerar idag sin årsredovisning för räkenskapsåret 2018/19 på bolagets webbplats.

Årsredovisningen finns tillgänglig på www.momentum.group/investor-relations/rapporter där den kan laddas ner som PDF på svenska och engelska.

– Året gick i rätt riktning där ökat fokus i verksamheten sedan börsnoteringen i juni 2017 fortsätter att ge resultat, skriver Ulf Lilius, VD & koncernchef, i Momentum Groups årsredovisning 2018/19. Vi har de senaste två åren genomfört tio förvärv med en sam­manlagd årsomsättning om cirka 570 MSEK och Momentum Group-koncernen har nu nått en nettoomsättning på över 6 miljarder SEK. Vi kommer att fortsätta på den inslagna vägen med fokus på resultattillväxt i befintliga enheter i kombination med minskad rörelsekapitalbindning och företagsförvärv för ökad lönsamhet.

Stockholm den 26 juni 2019

Momentum Group AB (publ)

För ytterligare information vänligen kontakta:
Mats Karlqvist, Head of Investor Relations – telefon 070-660 31 32 / e-post mats.karlqvist@momentum.group

Denna information är sådan som Momentum Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 juni 2019 kl. 08:00 CET.

Momentum Group är en ledande återförsäljare av industriförnödenheter och industrikomponenter, tjänster och service till professionella slutanvändare inom industri- och byggsektorerna i Norden. Koncernen omsätter cirka 6 miljarder SEK per år och har omkring 1 700 anställda. Momentum Group AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm sedan juni 2017.

Läs mer på www.momentum.group.

Tillbaka till pressmeddelanden