Prospekt för Momentum Group offentliggjort

Media

Prospekt för Momentum Group offentliggjort

Icke- regulatoriskt

Alligo AB (publ):s (”Alligo”) dotterbolag Momentum Group AB (publ) (”Momentum Group”) har idag offentliggjort det prospekt som upprättats inför upptagandet till handel av Momentum Groups aktier av serie B på Nasdaq Stockholm.

Alligo offentliggjorde den 25 februari 2022 att styrelsen beslutat att föreslå att aktieägarna i Alligo vid extra bolagsstämma den 23 mars 2022 fattar beslut om att dela ut samtliga Alligos aktier i Momentum Group till Alligos aktieägare och att Momentum Groups aktier av serie B noteras på Nasdaq Stockholm. Med anledning av den planerade noteringen har Momentum Group upprättat ett prospekt. Prospektet har idag godkänts och registrerats av Finansinspektionen.

Tidplan för utdelningen och noteringen

15 mars             Avstämningsdag avseende rätten att delta i extra bolagsstämman i Alligo.
23 mars             Extra bolagsstämma i Alligo för beslut om utdelningen av aktierna i Momentum Group.
23 mars             Sista dag för handel i Alligos aktier inklusive rätt till utdelning.
24 mars             Första dag för handel i Alligos aktier exklusive rätt till utdelning.
25 mars             Avstämningsdag avseende rätten att erhålla aktier i utdelningen.
31 mars             Beräknad första dag för handel i Momentum Groups aktier av serie B på Nasdaq Stockholm.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Clein Ullenvik, VD & Koncernchef
Tel +46 8 712 00 00
clein.ullenvik@alligo.com

Informationen lämnades för offentliggörande den 15 mars 2022 kl. 15:30 CET.

Alligo är en ledande återförsäljare av industriförnödenheter och industrikomponenter samt tjänster och service till professionella slutanvändare inom industri- och byggsektorerna i Norden. Koncernen omsätter cirka 10 miljarder SEK per år och har omkring 2 700 anställda. Alligo AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm sedan juni 2017. Läs mer på www.alligo.com

Tillbaka till pressmeddelanden
Pressmeddelande