Rapporter

Här hittar ni Swedols tidigare finansiella rapporter.

Du kan också välja att beställa vissa av våra rapporter i tryckt format

Se bolagsstyrningsrapporter

Se hållbarhetsredovisningar