Årsstämma 2020

Årsstämma 2020

Årsstämma 2020

2020-08-31

Årsstämma 2020 i Momentum Group AB (publ) hölls i IVAs Konferenscenter, Grev Turegatan 16 i Stockholm måndagen den 31 augusti 2020 kl 16:00.

Protokoll

Relaterad Information

 • Kallelse till Årsstämma 2020 Ladda ner
 • Punkt 2 & 11-15 Valberedningens förslag och motiverade yttrande Ladda ner
 • Punkt 9b Styrelsens förslag till vinstdisposition Ladda ner
 • Punkt 17 Styrelsens yttrande avseende ersättningar till företagsledningen Ladda ner
 • Punkt 17 Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till företagsledningen Ladda ner
 • Punkt 17 Revisorsyttrande avseende ersättningar till ledande befattningshavare Ladda ner
 • Punkt 18 Styrelsens förslag till bemyndigande för återköp av egna aktier Ladda ner
 • Punkt 18 Styrelsens förslag till bemyndigande för återköp av egna aktier Ladda ner
 • Punkt 19 Styrelsens förslag till bemyndigande för nyemission Ladda ner
 • Punkt 20 Styrelsens förslag till ändrat räkenskapsår Ladda ner
 • Punkt 21 Styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen Ladda ner
 • Punkt 20-21 Ändring av bolagsordning (Ändringsmarkerad) Ladda ner
 • Punkt 20-21 Ändring av bolagsordning (Ny) Ladda ner
 • Fullmaktsformulär inkl röstinstruktion Ladda ner
 • Formulär för poströstning Ladda ner