Årsstämma 2020

2020-08-31

Årsstämma 2020 i Momentum Group AB (publ) hölls i IVAs Konferenscenter, Grev Turegatan 16 i Stockholm måndagen den 31 augusti 2020 kl 16:00.

Protokoll

Protokoll Ladda ner

Relaterad Information

Kallelse till Årsstämma 2020 Ladda ner
Punkt 2 & 11-15 Valberedningens förslag och motiverade yttrande Ladda ner
Punkt 9b Styrelsens förslag till vinstdisposition Ladda ner
Punkt 17 Styrelsens yttrande avseende ersättningar till företagsledningen Ladda ner
Punkt 17 Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till företagsledningen Ladda ner
Punkt 17 Revisorsyttrande avseende ersättningar till ledande befattningshavare Ladda ner
Punkt 18 Styrelsens förslag till bemyndigande för återköp av egna aktier Ladda ner
Punkt 18 Styrelsens yttrande avseende bemyndigande om återköp Ladda ner
Punkt 19 Styrelsens förslag till bemyndigande för nyemission Ladda ner
Punkt 20 Styrelsens förslag till ändrat räkenskapsår Ladda ner
Punkt 21 Styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen Ladda ner
Punkt 20-21 Ändring av bolagsordning (Ändringsmarkerad) Ladda ner
Punkt 20-21 Ändring av bolagsordning (Ny) Ladda ner
Fullmaktsformulär inkl röstinstruktion Ladda ner
Formulär för poströstning Ladda ner