Årsstämma 2021
Bolagsstyrning

Årsstämma 2021

2021-05-11

Årsstämma 2021 i Momentum Group AB (publ) hölls tisdagen den 11 maj 2021. Med anledning av Covid-19 pandemin genomfördes årsstämman utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående och aktieägare hade endast möjlighet att utöva sin rösträtt per post före stämman.

Pressmeddelande