Produktutveckling

Alligo utvecklar egna produkter, främst kläder och skor. Produktutvecklingen sker med stöd av vårt systematiska kvalitets- och säkerhetsarbete. På så sätt kan vi alltid erbjuda produkter som är säkra att använda utifrån ett miljö- och hälsoperspektiv.

OEKO-TEX

Vi har en stor kollektion av plagg som är certifierade enligt OEKO-TEX®. Plaggen är utmärkta på våra hemsidor och i produktkataloger. Vår målsättning är att alla nya material vi använder i våra egna plagg ska vara certifierade enligt OEKO-TEX®.

Kemikaliegruppen

Vi är också medlemmar i Kemikaliegruppen som drivs av Swerea IVF. Inom ramen för medlemskapet arbetar vi bland annat med en lista över kemikalieinnehåll (en s.k. restriktionslista).