Digitalisering

Alligo växlar upp e-handeln snabbare än konkurrenterna

Text: Peter Willebrand
Foto: Erik Nylund
October 19, 2022

Alligos e-handel växer snabbt. – Pandemin har påskyndat alla förlopp. Vi konsumerar på nya sätt över hela världen och vi måste anpassa oss efter det, säger Gustaf Johansson, CIO Alligo.

En pandemi följd av Rysslands invasion av Ukraina. Det är en brutal påminnelse om hur snabbt världen kan förändras. Det understryker också hur viktigt det är med en aktuell omvärldsanalys. En analys du ständigt måste vara beredd att ompröva.

– Pandemin har kort sagt varit ett dopningsmedel för e-handeln. Vi ser för tillfället inga tecken på en avmattning. Samtidigt måste vi naturligtvis ta höjd för hur andra faktorer snabbt kan förändras i spåren av det dramatiska världsläget, som till exempel ett osäkert ränteläge och ett ökat inflationstryck, säger Gustaf Johansson.

Det dramatiska läget i Ukraina har ännu inte satt några spår i den digitala försäljningen. När Gustaf jämför Alligos e-handel under 2021 med början av 2022, har den ökat med 25 procent. Det kan sättas i relation till e-handeln i Norden som förra året ökade med 20 procent. Bygghandeln ökade med 15 procent.

– Det visar tydligt med vilken hastighet vi rör oss framåt. Våra främsta konkurrenter håller inte samma fart, vilket innebär att vi tar marknadsandelar och på sikt kommer att vara ikapp dem. Om vi lyckas hålla samma hastighet.

Blickar du utanför vår nordiska horisont blir förändringarna än tydligare. I Latinamerika har e-handeln under samma period ökat med närmare 40 procent.

– Norden och Västeuropa är i jämförelse mogna marknader inom e-handel, men ökningen här är ändå anmärkningsvärd.

I ett europeiskt perspektiv ligger Sverige i toppen av e-handelsligan, följt av Storbritannien och Finland. – 7,6 miljoner svenskar – ungefär tre av fyra – har någon gång handlat via nätet.

Konsumtionsmönster online följer i många avseenden fysiska konsumtionsmönster. När vi väl hittat vår butik och känner oss nöjda med bemötandet och köpet, är sannolikheten stor att vi återvänder nästa gång vi köper en liknande produkt eller tjänst.

Gustaf Johansson, Alligo

Gustaf Johansson, Alligo

Gustaf Johansson tycker att Alligo har en bra bild av hur trender utvecklas och på vilket sätt de behöver möta dem.

– Vi följer till exempel noggrant Amazons inträde i Norden. Så här långt ser vi bara en marginell effekt. Vi drar samma slutsats som många andra branscher gjort före oss: det är svårt för marknadsplatser som Amazon, som inte en lika stark historisk ställning, att ta andelar på vår mogna e-handelsmarknad.

Han stödjer sig även på statistik. Den visar att andelen personer i Norden som e-handlat via en marknadsplats som Amazon eller Cdon är förhållandevis låg jämfört med andra europeiska länder.

– I till exempel Italien har nästan 100 procent av befolkningen handlat via en marknadsplats, medan motsvarande andel i Sverige är 66 procent. Kläder och skor dominerar inte oväntat försäljningen i konsumentledet, säger Gustaf Johansson.

Samtidigt ska man komma ihåg att e-handel inte är Alligos primära handelskanal. En jämförelse med konsumentjättar som H&M och Ikea blir lätt skev. – Men fastän e-handeln i dagsläget endast utgör en mindre del av omsättningen så växer andelen snabbt. Den återspeglas även i volymen av transaktioner. – 22 procent av våra orderrader hanteras i dag digitalt, vilket ger en väldigt hög effektivitet när de överförs automatiskt i vårt affärssystem.

E-handeln skapar också värde utöver den digitala försäljningen, betonar Gustaf Johansson.

– E-butiken drar folk till de fysiska butikerna. Våra digitala e-handelssystem minimerar hanteringen av artiklar, orderstansning, fakturahantering etcetera. Med samma logik minskar även risken för att fel uppstår på grund av den mänskliga faktorn.

Pressmeddelande