”Vi tar ansvar i den gröna omställningen”
TEXT: Peter Willebrand FOTO: Daniela Spiroska & Jann Lipka

”Vi tar ansvar i den gröna omställningen”

May 10, 2023

Hållbarhet genomsyrar idag hela samhället, och därför också hela Alligo.
Hållbarhetsarbetet är lika självklart som digitaliseringen. ”Det har hänt enormt mycket bara de senaste åren”.

Vi tar ansvar i omställningen till ett mer hållbart samhälle. Hållbarhet är integrerad i all verksamhet. Det handlar inte bara om Alligos egna påverkan, säger Susanna Fink, Hållbarhets- och kvalitetschef på Alligo.

Hållbarhet är en del av allt från det personliga mötet med kunden i butik, i samtal med leverantören till den enskilda posten i den finansiella rapporten.

– Hållbarhet är alltså inte längre något som är intressestyrt eller hänvisas till en viss avdelning eller person på företaget. Det har hänt enormt mycket bara de senaste åren. Inte minst sedan finansbranschen fått ökat fokus för hållbarhetsfrågorna. Förståelsen har ökat generellt, med de stora förändringarna i omvärlden som vi nu upplever. Alligos finanschef Irene Wisenborn Bellander håller med:

– Alligos hållbarhetsarbete ska i framtiden harmoniseras och redovisas med all annan finansiell information. Det innebär både en utökad rapportering och mer styrning och kontroll när det gäller så kallade icke-finansiella mål. Både Fink och Wisenborn Bellander återkommer till den komplexitet som omger ett så stort ämne som hållbarhet. Ett par nycklar till framgång är utbildning och kommunikation, både internt och externt. Man måste nå ut till medarbetare, kunder och leverantörer på alla nivåer. Hållbarhetsarbetet måste brytas ned till fakta och nyckeltal. Till något som är begripligt för alla. Det måste ingå i det vardagliga arbetet.

Irene Wisenborn Bellander jämför omställningen med den digitalisering som alla branscher genomgått de senaste decennierna.

– Den förändrade vår vardag i grunden. Idag tänker vi inte längre på den som något nytt. Alligos vision är att vara branschledande när det handlar om hållbarhet. Det ska ske i nära dialog och samarbete med leverantörer, medarbetare och kunder.

– Samtidigt måste vi hela tiden fortsätta och utveckla hållbarhetsarbetet uppströms i värdekedjan, där kan vi påverka allra mest, säger Susanna Fink.

ALLIGOS HÅLLBARHETSARBETE SKA I FRAMTIDEN HARMONISERAS OCH REDOVISAS MED ALL ANNAN FINANSIELL INFORMATION. DET INNEBÄR BÅDE EN UTÖKAD RAPPORTERING OCH MER STYRNING OCH KONTROLL NÄR DET GÄLLER SÅ KALLADE ICKE-FINANSIELLA MÅL
– Irene Wisenborn Bellander, finanschef på Alligo

Pressmeddelande