Hållbarhetsrapporter Swedol

I detta arkiv återfinns Swedols hållbarhetsrapporter som fristående koncern innan den förvärvades av Momentum Group (nuvarande Alligo) under 2020.

Hållbarhetsredovisningar

Årsredovisning Swedol 2019 (Hållbarhetsredovisning integrerad) Ladda ner
Årsredovisning Swedol 2018 (Hållbarhetsredovisning integrerad) Ladda ner
Årsredovisning Swedol 2017 (Hållbarhetsredovisning integrerad) Ladda ner
Hållbarhetsredovisning Swedol 2016 Ladda ner
Hållbarhetsredovisning Swedol 2015 Ladda ner
Hållbarhetsredovisning Swedol 2014 Ladda ner
Hållbarhetsredovisning Swedol 2013 Ladda ner
Hållbarhetsredovisning Swedol 2012 Ladda ner
Hållbarhetsredovisning Swedol 2011 Ladda ner
Hållbarhetsredovisning Swedol 2010 Ladda ner
Hållbarhetsredovisning Swedol 2009 Ladda ner

GRI-index

GRI-index Swedol 2018 Ladda ner
GRI-Index Swedol 2017 Ladda ner
GRI-Index Swedol 2016 Ladda ner
GRI-Index Swedol 2015 Ladda ner
GRI-Index Swedol 2014 Ladda ner
GRI-Index Swedol 2013 Ladda ner
GRI-index Swedol 2012 Ladda ner
GRI-index Swedol 2011 Ladda ner
GRI-Index Swedol 2010 Ladda ner