Hållbarhetsrapportering Swedol
Hållbarhet

Hållbarhetsrapportering Swedol

I detta arkiv återfinns Swedols hållbarhetsrapporter som fristående koncern innan den förvärvades av Momentum Group (nuvarande Alligo) under 2020.

Kalenderår
Rapport
2012
Hållbarhetsredovisning Swedol 2012
2012
GRI-index Swedol 2012