Alligo förvärvar Liukkosen Pultti i Finland

Media

Alligo förvärvar Liukkosen Pultti i Finland

Icke- regulatoriskt

Tools Finland Oy, som är ett bolag inom Alligo koncernen, har ingått avtal om att förvärva 100 procent av aktierna i det finländska bolaget Liukkosen Pultti Oy. Liukkosen Pultti driver en butik i Lahti som säljer yrkeskläder och verktyg och förvärvet stärker Alligos närvaro på den finska marknaden.

Liukkosen Pultti omsätter cirka 4,5 MEUR årligen med god lönsamhet, är familjeägt och har 12 anställda.

– Förvärvet stödjer vår ambition att växa i Finland. Den nya butiken kompletterar vår befintliga butik i Lahti, som i huvudsak tillhandahåller verktyg och breddar vårt sortiment till att omfatta även yrkeskläder. Genom att integrera de två verksamheterna och introducera försäljning av våra egna varumärken kommer vi att kunna driva tillväxt och lönsamhet, säger Mika Kärki, landschef på Alligo.

Förvärvet förväntas slutföras i början på februari.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Clein Ullenvik, VD & Koncernchef
Tel +46 8 712 00 00
clein.ullenvik@alligo.com

Alligo är en ledande återförsäljare av industriförnödenheter och industrikomponenter samt tjänster och service till professionella slutanvändare inom industri- och byggsektorerna i Norden. Koncernen omsätter cirka 9,5 miljarder SEK per år och har omkring 2 700 anställda. Alligo AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm sedan juni 2017. Läs mer på www.alligo.com.

Tillbaka till pressmeddelanden