Momentum Group avyttrar Gigant

Media

Momentum Group avyttrar Gigant

Icke- regulatoriskt

Alligo, ett affärsområde inom Momentum Group, har tecknat avtal om att avyttra samtliga aktier i Gigant AB med dotterbolag. Avyttringen renodlar Alligos roll som partner till slutkunder inom framförallt industri- och byggsektorn.

Gigant erbjuder helhetslösningar inom arbetsplats, lyft och last och miljösäkring för lager, industri och verkstad. Försäljningen sker genom återförsäljare, såväl Alligos konceptvarumärken som externa. Den avyttrade verksamheten omsatte 2020 cirka 230 MSEK.

– Genom att avyttra Gigant förenklar vi strukturen i Alligo samtidigt som Gigant får bättre förutsättningar att utveckla sin verksamhet. Gigants kunder är återförsäljare, medan Alligos inriktning är att sälja direkt till slutkund. Alligo kommer att fortsätta som en återförsäljare till Gigant och Gigants produkter kommer även fortsatt vara en viktig del av vårt sortiment, säger Clein Ullenvik, affärsområdeschef för Alligo.

Gigant förvärvas av Axel Lindgren AB som är en långsiktig ägare av små och medelstora industriverksamheter.

Överlåtelsen av Gigant förväntas slutföras i början av november och medföra en marginell negativ påverkan på Momentum Groups resultat.

Stockholm den 5 oktober 2021

Momentum Group AB (publ)

För ytterligare information vänligen kontakta:
Clein Ullenvik, Affärsområdeschef Alligo – telefon 070-558 84 17

 

Denna information lämnades för offentliggörande den 5 oktober 2021 kl. 15:00 CET.

Momentum Group är en ledande återförsäljare av industriförnödenheter och industrikomponenter, tjänster och service till professionella slutanvändare inom industri- och byggsektorerna i Norden. Koncernen omsätter cirka 9,5 miljarder SEK per år och har omkring 2 700 anställda. Momentum Group AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm sedan juni 2017. Läs mer på www.momentum.group.

Tillbaka till pressmeddelanden