”Honom ska vi ha!”
TEXT: Karin Aase FOTO: Cornelia Jönsson

”Honom ska vi ha!”

July 14, 2022

Bertil på Alligos ekonomiavdelning får göra de tråkiga arbetsuppgifterna. Han jobbar dygnet runt. Utan lön.

Ett solklart brott mot arbetsrätten, om det inte vore för att Bertil är en robot.

– Han är vår digitala kollega. Utan honom skulle vi inte kunna hålla samma servicegrad till organisationen, säger ekonomichef Karin Wiklund.

Men vi tar det från början.
På en ekonomiavdelning är det viktigt att det blir rätt. Rätt siffra i rätt kolumn vid rätt tillfälle avgör om medarbetarna får rätt lön eller om företaget betalar rätt fakturor. Samtidigt är det få personer som tycker att det är spännande att göra de repetitiva, monotona arbetsuppgifterna.

– Vi vill använda våra mänskliga medarbetare till saker som är utmanande, utvecklande och roliga. Då måste vi våga ta hjälp av de tekniska möjligheter som finns, säger Karin Wiklund.

Hon är extremt intresserad av ny teknik. Därför har hon alltid jobbat nära IT-avdelningen.

– Det är ny teknik som för oss framåt. Det är när vi har bra system som hjälper oss med det monotona, rutinartade jobbet som vi kan lägga tid på saker som utvecklar oss själva och företaget.

Sommaren 2021 välkomnades därför roboten Bertil till ekonomiavdelningen.

– När vi fick förtroendet att ge service åt TOOLS Finland fick vi reda på att det redan fanns en robot i verksamheten. Så fort jag fick veta det tänkte jag ”honom ska vi ha!”.

Därmed är Alligo del i en växande skara företag. Enligt it-företaget CGI är robotisering – det vill säga att använda robotar inte bara inom industri utan även inom tjänstemannayrken – en trend som har funnits ett tag. Men många företag står fortfarande i startblocken. Ofta tvekar man för att man inte vet vilka processer som fungerar att automatisera.

__________________________

​​90% av världens chefer säger att det finns någon form av intelligent automatisering i deras organisationer.

Källa: IBM , “The evolution of process automation”
__________________________

Samtidigt menar Myndigheten för arbetsmiljökunskap att morgondagens digitala arbetsmiljö till stor del kommer att vara präglad av AI och robotik. Att det är viktigt att lära sig mer om fenomenet för att nyttja teknikens fulla potential.

På Alligo görs det nu med Bertils hjälp, men han är ingen plåtgubbe som åker omkring och plockar papper från skrivborden. Istället är han en så kallad RPA-robot, en mjukvara programmerad till att göra en viss uppgift. På Alligos ekonomiavdelning är den att lägga upp nya leverantörer i affärssystemet.

– När det kommer in en beställning kontrollerar Bertil i databaser och regelverk att det är korrekt, och sen gör han själva registreringen. Du kan sitta bredvid och se på skärmen att det händer om du vill, men allt sker automatiskt utan att någon människa behöver vara inblandad, säger Stefan Filipsson, chef informationssystem.

För ekonomiavdelningen har det här varit avgörande.

– Det finns tydliga skillnader mellan hur Swedol och TOOLS arbetat med nya leverantörer, där antalet är betydlig fler inom TOOLS. Utan Bertil hade vi inte hunnit med detta stora flöde, och dessutom är det inte ett särskilt givande jobb, säger Karin Wiklund.

”Rätt kollega ska vara på rätt plats, och det är spännande att tänka att det kan vara en mix av fysiska och digitala kollegor”
– Karin Wiklund, ekonomichef på Alligo i Sverige.

Men Bertil klagar inte. Han bara jobbar på. Dygnet runt om det behövs. Än så länge bara med leverantörerna, men tanken är att försöka använda honom till fler processer inom Alligo framöver. Kanske vågar någon annan avdel-ning anställa en digital kollega? Oavsett, kommer Bertil att få lära sig fler uppgifter hos ekonomiavdelningen.

– Sen är det inte alla uppgifter som passar Bertil. Det måste vara extremt tydligt, för så fort det blir frågan om att göra bedömningar och olika avväganden blir det bekymmer, påpekar Stefan Filipsson.

Kanske är det just därför Bertil redan är så uppskattad.

– Han kompletterar oss människor, konstaterar Karin Wiklund.

– Rätt kollega ska vara på rätt plats, och det är spännande att tänka att det kan vara en mix av fysiska och digitala kollegor.

Karin Wiklund:
”Vi vill använda våra mänskliga medarbetare till saker som är utmanande, utvecklande och roliga. Då måste vi våga ta hjälp av de tekniska möjligheter som finns”, säger Karin Wiklund, ekonomichef på Alligo.

Pressmeddelande