Full fart framåt
TEXT: Gustaf Johansson, CIO Alligo FOTO: Emil Malmborg

Full fart framåt

July 14, 2022

Alligo stories är en del av berättelsen om oss. Om alla medarbetare, projekt, initiativ och kunder vi jobbar med varje dag. Det är här vi samlar våra varumärken, vår historia och vår framtid.

Alligo stories är en del av berättelsen om oss. Om alla medarbetare, projekt, initiativ och kunder vi jobbar med varje dag. Det är här vi samlar våra varumärken, vår historia och vår framtid.

Alligo Stories kan liknas vid en gemensam loggbok, som beskriver vår resa och vad som händer under vägen mot vår destination. Den kan också påminna oss om att vi är kaptener på vårt eget skepp – att vi själva bestämmer mål och mening med färden. När man bygger nytt får man också chansen att skapa nya band och historier. Vi hoppas dessa historier ska förevigas i Alligo Stories.

I tidningen Digital Edition berättar vi om vår nya digitala strategi – en strategi vi just nu sjösätter.

Det är en omställningsperiod vi måste vara ödmjuka inför. Många förändringar genomförs samtidigt, olika kulturer möts och vi ställs alla inför nya utmaningar.

Men bakom skylten ”Ursäkta röran vi bygger om” pågår ett arbete som stärker vår framtida konkurrenskraft. Vi hoppas digitaliseringen också blir ett kitt och en gemensam kompass.

Jag är hoppfull. Särskilt efter att ha träffat så många medarbetare och sett vilken energi alla arbetar med.

Det bekräftar också att vi just nu seglar snabbare än våra konkurrenter.

Jag är hoppfull. Särskilt efter att ha träffat så många medarbetare och sett vilken energi alla arbetar med.

 

Alligos nya digitala strategi vilar på fyra ben

Strategier är stora begrepp. De beskrivs i luddiga termer och kan vara svåra att begripa, även för den som är någorlunda insatt. Men när man väl börjar nysta ut begreppen är det sällan så komplicerat som det låter.

  • En gemensam digital plattform

I dag finns många parallella system i Alligo som inte är kompatibla med varandra. Med en gemensam plattform för alla våra system får vi en högre kvalitet på informationen – till en lägre kostnad. Det handlar till exempel om affärssystem och e-handelssystem men också plattformar för samarbete och kommunikation så som intranät, e-post och digitala möten.

  • Transparens och tydlighet

Med digitaliseringen förbättras både våra interna processer och erbjudandet till kunden. Vi kan till exempel överföra aktuell produktinformation, priser och lagersaldo direkt i kundens affärssystem. Samtliga dokument – som orderbekräftelser, fakturor och följesedlar – blir tillgängliga online för kunden. På motsvarande sätt blir vi själva effektivare i hanteringen av beställningar och leveransbekräftelser från våra leverantörer.

  • Skräddarsydda erbjudanden

När vi samlar all information från olika verksamhetsområden uppstår positiva effekter. Och det utan att det tar kraft internt. Vi får ett bredare erbjudande som gynnar den större affären, men också en möjlighet att skräddarsy erbjudanden på ett helt annat sätt än tidigare. Rent konkret kan det till exempel ske i form av nya webbplatser som ”brandas” och enbart innehåller ett sortiment anpassat för en viss kundgrupp.

  • Kompetenshöjning

Vi är alla ansvariga för att digitaliseringen stärker verksamheten. Nyckeln till förändring ligger hos den enskilde medarbetaren som varje dag möter kunderna och arbetar med systemen som knyter oss samman. Det betyder också att vi måste höja kunskapsnivån hos alla medarbetare. Både i frågor som rör digitalisering i stort, och mer specifikt våra egna möjligheter. Här måste vi vara mycket lyhörda för behoven. De kan se väldigt olika ut beroende på verksamhet. Det är också en av anledningarna till varför vi gör Alligo Stories.

Pressmeddelande